Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông; cho 1m3 vữa xây tô ?Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông, khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm

Mác bê tông
Xi măng (kg)
Cát(m3)
Đá(m3)
Nước sạch(lít)
150
288,025
0,505
0,913
185
200
350,550
0,481
0,900
185
250
415,125
0,455
0,887
185


Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, khi dùng xi măng PCB.30 và cát mịn.
Mác vữa
Xi măng (kg)
Cát(m3)
Nước sạch (lít)
50
230
1,09
210
75
320
1,06
210
Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PC HS40 và cát mịn.
1m3
Đá dăm
Cát vàng
Xi măng PCB40
Nước sạch
Vữa xây tô mác 75

1,090 m3
247 kg
110 lít
Vữa bê tông mác 200
0,86 m3
0,483 m3
278 kg
185 lít
Vữa bê tông mác 250
0,85 m3
0,466 m3
324 kg
185 lít
Vữa bê tông mác 300
0,84 m3
0,450 m3
370 kg
185 lít
Ghi chú:
Ngoài các đặc tính giống như các xi măng mác 40 thông thường, xi măng PC HS40 ( bền sun phát ) còn có các đặc tính ưu việt sau :
-Chuyên dùng cho các công trình tiếp xúc môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm phèn, nước lợ.
*Lưu ý khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp.
Lưu ý quan trọng:
1. Tỷ lệ nước trong vữa bê tông hoặc vữa xây tô có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì:
  • Nếu ít nước, hồ vữa khô, khó thi công, bê tông không phát triển được hết cường độ.
  • Nếu nhiều nước, hồ vữa nhão, dễ thi công, nhưng mác bê tông sẽ lâu phát triển, tốn kém nhiều hơn.
  • Giải quyết mâu thuẫn này, người ta dùng các kỹ thuật hỗ trợ (trộn bằng máy, quay ly tâm, thêm phụ gia) để dùng một lượng nước tối thiểu, nhưng thi công lại dễ dàng.
  • Về nguyên tắc: không có một công thức cố định nào về tỷ lệ nước trong bê tông hoặc trong hồ vữa, mà nên thí nghiệm tại chỗ, vì còn phù thuộc vào các yếu tố cụ thể (lượng xi măng, độ ẩm của cát, độ hút nước của cốt liệu…).
2. Khi đã có đủ xi măng tốt và cát sạch, việc còn lại là phải đúng theo tỷ lệ, và trộn thật đều.
Kết quả được xem là đã đạt, khi lấy nhiều nắm trong một đống vữa khô vừa trộn xong và đem thí nghiệm riêng thì sẽ cho kết quả giống nhau.

Sự khác nhau giữa Ximăng PCB và Ximăng PC
Hiện nay trên thế giới đã sản xuất tới 40 chủng loại xi măng khác nhau như: xi măng Pooclăng; xi măng Pooclăng hỗn hợp...
Tuỳ theo yêu cầu về chất lượng công trình xây dựng, kỹ thuật thi công, kiểu dáng, mầu sắc kiến trúc, điều kiện môi trường, khí hậu để lựa chọn chủng loại xi măng cho phù hợp.
+ Xi măng PC là xi măng Pooclăng được nghiền từ clinker với một lượng thạch cao nhất định (chiếm từ 4-5%). Chất lượng xi măng Pooclăng được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2682 : 1999
+ Xi măng PCB là xi măng Pooclăng hỗn hợp được sản xuất từ việc nghiền hỗn hợp clinker, thạch cao và phụ gia (lượng phụ gia kể cả thạch cao không quá 40% trong đó phụ gia đầy không quá 20%). Chất lượng xi măng Pooclăng hỗn hợp được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 6260 : 1997.

Tỷ lệ PCB30 và PCB40Tôi muốn có được chất lượng bê tông tốt nhất thì tỷ lệ, định mức cấp phối bê tông đối với PCB30 và PCB40 như thế nào?
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông sử dụng xi măng PCB 30
  Độ sụt 2 ÷ 4 cm
  Đá dmax = 20 mm [(40÷70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60÷30)% cỡ1 x 2 cm
Mác bê tông
Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông
XM (kg) 
Cát (m3)
Đá(m3) 
Nước (lít)
Phụ gia
100
218
0,516
0,905
185

150
281
0,493
0,891
185

200
342
0,469
0,878
185

250
405
0,444
0,865
185

300
439
0,444
0,865
174
Dẻo hóa
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông sử dụng xi măng PCB 40
  Độ sụt 2 ÷ 4 cm
  Đá dmax = 20 mm [(40÷70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60÷30)% cỡ1 x 2 cm
Mác bê tông
Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông
XM (kg) 
Cát (m3)
Đá(m3) 
Nước (lít)
Phụ gia
150
233
0,51
0,903
185

200
281
0,493
0,891
185

250
327
0,475
0,881
185

300
374
0,457
0,872
185

350
425
0,432
0,860
187

400
439
0,444
0,865
174
Dẻo hóa
ximang.vn
Số lượt đọc: 11991 - Cập nhật lần cuối: 11/10/11 09:49:04