Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Tỷ lệ PCB30 và PCB40Tôi muốn có được chất lượng bê tông tốt nhất thì tỷ lệ, định mức cấp phối bê tông đối với PCB30 và PCB40 như thế nào?
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông sử dụng xi măng PCB 30
  Độ sụt 2 ÷ 4 cm
  Đá dmax = 20 mm [(40÷70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60÷30)% cỡ1 x 2 cm
Mác bê tông
Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông
XM (kg) 
Cát (m3)
Đá(m3) 
Nước (lít)
Phụ gia
100
218
0,516
0,905
185

150
281
0,493
0,891
185

200
342
0,469
0,878
185

250
405
0,444
0,865
185

300
439
0,444
0,865
174
Dẻo hóa
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông sử dụng xi măng PCB 40
  Độ sụt 2 ÷ 4 cm
  Đá dmax = 20 mm [(40÷70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60÷30)% cỡ1 x 2 cm
Mác bê tông
Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông
XM (kg) 
Cát (m3)
Đá(m3) 
Nước (lít)
Phụ gia
150
233
0,51
0,903
185

200
281
0,493
0,891
185

250
327
0,475
0,881
185

300
374
0,457
0,872
185

350
425
0,432
0,860
187

400
439
0,444
0,865
174
Dẻo hóa
ximang.vn
Số lượt đọc: 11991 - Cập nhật lần cuối: 11/10/11 09:49:04

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét