Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

NHÀ THỜ ĐÃ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG...(GIÁO PHẬN NHA TRANG)

 1. NHÀ THỜ CƯ THỊNH :(Thời kỳ cha Lý quản xứ)http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-CuThinh-00.jpg
 2. NHÀ THỜ BA NGÒI :(Thời kỳ cha Nghĩa quản xứ)http://cuucshuehn.net/uploads/news/2012_05/ba-ngoi.jpghttp://cuucshuehn.net/uploads/news/2012_08/ht71-03.jpghttp://giothanhle.com/pictures/177_1330300035.jpghttp://photos.wikimapia.org/p/00/01/57/44/42_big.jpghttp://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-BaNgoi-00.jpg
 3. NHÀ THỜ CÂY VÔNG :(Thời kỳ cha Phú quản xứ)http://www.rjl-media.info/nhunglangapgo/nhthcyvng.jpghttp://files.giaoxucayvong.webnode.com/200000003-08c050a7d4/000051.jpghttp://static.panoramio.com/photos/large/27089204.jpg
  • Nhà thờ cũ :http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-CayVong-Old-1.jpghttp://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/840339/Nh%C3%A0%20Th%E1%BB%9D%20m%E1%BB%9Bi%20Gi%C3%A1o%20X%E1%BB%A9%20C%C3%A2y%20V%C3%B4ng.jpg
 4. NHÀ THỜ ĐẤT SÉT :(Thời kỳ cha Có quản xứ)http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-DatSet-00-NEW.jpg
 5. NHÀ THỜ VĨNH THÁI:(Thời kỳ cha Bút quản xứ)http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-VinhThai-00.jpghttp://giothanhle.com/pictures/190_1294058194.jpg
 6. NHÀ THỜ GÒ ĐỀN:(Thiết kế cải tạo mặt tiền )(Thời kỳ cha Huệ quản xứ)http://giothanhle.com/pictures/197_1257772792.jpg
 7. NHÀ THỜ VĨNH AN:(Thời kỳ cha Ninh quản xứ)http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/31731824.jpg
 8. NHÀ THỜ NGHĨA PHÚ:(Thời kỳ cha Hướng quản xứ)http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-NghiaPhu-00.jpghttp://giothanhle.com/pictures/184_1257771938.jpg
 9. NHÀ THỜ XÓM NHỎ :(Thời kỳ cha Huy quản xứ )http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-XomNho-00.jpg
 10. NHÀ THỜ LƯƠNG SƠN:(Thời kỳ cha Huệ quản xứ)http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-LuongSon-00.jpghttp://photos.wikimapia.org/p/00/00/67/37/96_big.jpg
 11. NHÀ THỜ BẮC VĨNH : (Thiết kế )(Thời kỳ cha Hương quản xứ)http://giothanhle.com/pictures/178_1257771380.jpg
 12. NHÀ THỜ KHIẾT TÂM(Thiết kế):(Thời kỳ cha Hành quản xứ)
 13. MẶT TIỀN NHÀ THỜ TÂN BÌNH :(Thời kỳ cha Hướng quản xứ)http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/TanBinh/TanBinh-08142012-1.JPGhttp://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-TanBinh-00.jpg
 14. NHÀ THỜ DIÊM ĐIỀN:(Thời kỳ cha Tâm quản xứ )http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-DiemDien-00-New.jpghttp://giothanhle.com/pictures/169_1257772490.jpg
 15. NHÀ THỜ HỌ PHÊ RÔ - CAM ĐỨC : http://photos.wikimapia.org/p/00/01/94/55/54_big.jpg
 16. THÁP CHUÔNG NHÀ THỜ BÌNH CANG :http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/small/83127522.jpghttp://photos.wikimapia.org/p/00/01/84/93/45_big.jpg
 17. THÁP CHUÔNG NHÀ THỜ VINH TRANG :http://www.giaoxugiaohovietnam.com/NhaTrang/01-Giao-Phan-NhaTrang-VinhTrang-00.jpg
 18. CẢI TẠO MỞ RỘNG PHẦN SAU NHÀ THỜ NÚI :http://www.homeart.com.vn/uploads/1205-Cong-trinh-8-Nha-tho-Chanh-toa-Nha-Trang(1).jpghttp://vietnamdiscoveries.com/res/gallery/img/nhathonui-07.jpg
 19. HANG ĐÁ LỘ ĐỨC NHÀ THỜ THANH HẢI :
 20. BIỂU TƯỢNG MÙA GẶT-CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG:http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/36844305.jpg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét