Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Bức tranh kinh tế duyên hải miền Trung qua con sốVùng duyên hải miền Trung gồm 5 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và 4 tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ gồm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, với diện tích tự nhiên là 49.409,7 km2, chiếm 14,93% diện tích cả nước. 

Dân số trung bình theo thống kê năm 2012 là 10,09 triệu người, chiếm 11,36% dân số cả nước, mật độ bình quân là 204,4 người/km2 - Nguồn: Tổng cục Thống kê (đơn vị: người).Cập nhật số liệu GDP 6 tháng đầu năm 2014 của Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa, con số GDP theo giá so sánh năm 2010 đạt 93.954 tỷ đồng6 tháng đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của 9 tỉnh cơ bản cao, với điểm sáng là Quảng Nam, Khánh Hòa và Ninh Thuận khi ghi nhận mức tăng trưởng trên 11%.
Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 9 tỉnh trong 6 tháng năm 2014 đạt 4,154 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,38 tỷ USD và nhập khẩu đạt 1,778 tỷ USD. Tổng mức xuất siêu của 9 tỉnh đạt trên 600 triệu USD.

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam ghi nhận hoạt động ngoại thương nhộn nhịp nhất, trong đó Đà Nẵng và Quảng Nam đã nhập siêu lần lượng 4,1 triệu USD và 120 triệu USD trong 6 tháng năm 2014 - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: triệu USD).Tổng thu ngân sách của 9 tỉnh trong nửa năm 2014 đạt trên 42.000 tỷ đồng.

Mặc dù nhiều chỉ tiêu giảm so với cùng kỳ 2013 do ảnh hưởng của việc nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng hoạt động, xong đóng góp của nhà máy này vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là rất lớn trong số 15.541 tỷ đồng thu ngân sách của tỉnh - đứng đầu trong số 9 tỉnh.

Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận cũng là điểm sáng trong hoạt động thu ngân sách nửa đầu năm 2014 - Nguồn: Cục thống kê các tỉnh (đơn vị: tỷ đồng).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét