Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

KHÁNH HÒA PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG KHÓI THUỐC TRÊN TOÀN TỈNH

Báo cáo mới đây của Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, giai đoạn 2012 - 2013, Thành phố Nha Trang đã được sự giúp đỡ của Hội Y tế công cộng Việt Nam triển khai mô hình “Thành phố không khói thuốc”, nhờ đó, tỷ lệ hút thuốc và hút thuốc thụ động trên địa bàn thành phố đã có chiều hướng giảm.

Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động tại tỉnh Khánh Hòa đã giảm còn 47,7%
Bằng các hoạt động thiết thực như tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp qua bảng hiệu, tờ rơi, đồng thời tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền luật phòng chống tác hại thuốc lá đến các cơ quan, đơn vị, trường học, khách sạn… đến nay, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động tại tỉnh Khánh Hòa đã giảm từ 57% xuống còn 47,7%. Sau thành công này, ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Khánh Hòa đang xây dựng kế hoạch về mô hình không khói thuốc trên toàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến hết năm 2014 tỉnh Khánh Hòa sẽ đạt được 70% người dân có nhận thức về tác hại của việc hút thuốc lá/hút thuốc thụ động và có biện pháp nhằm thay đổi hành vi với thuốc lá; 70% người dân thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá tại cộng đồng; 80% các ban, ngành, đoàn thể có kế hoạch và triển khai thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan, đơn vị của mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét