Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Để 20 xã điểm nông thôn mới ở Khánh Hoà "về đích" đúng thời hạn

Tỉnh Khánh Hoà có 94 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó tỉnh ưu tiên tập trung đầu tư cho 20 xã điểm để đạt chuẩn vào năm 2015. Thời gian “về đích” không còn nhiều nhưng 20 xã điểm vẫn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí “khó”.
Xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang là một trong 20 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Vĩnh Trung là xã gần trung tâm thành phố Nha Trang, có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Vĩnh Trung là một trong hai xã đã đạt được nhiều tiêu chí nhất tỉnh với 15/19 tiêu chí. Từ nay đến 2015, mặc dù chỉ còn 4 tiêu chí nữa là xã đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên các tiêu chí chưa đạt được đều “khó” do cần nhiều kinh phí và thời gian thực hiện.
Theo Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Trung, khó khăn nhất hiện nay là thực hiện tiêu chí về trường học. Để xây dựng được trường học đạt chuẩn phải có khoản kinh phí từ 40 - 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay cả khi có kinh phí thì xã cũng chưa thể xây dựng được trường học do chưa bố trí được quỹ đất.
Huyện Diên Khánh có 3 xã điểm của tỉnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, gồm: Diên Lạc, Diên Sơn và Diên Phước, trong đó Diên Sơn là xã có điểm xuất phát thấp nhất khi thực hiện xây dựng nông thôn mới. Là xã thuần nông, dân cư đông nên Diên Sơn đang gặp khó về tiêu chí thu nhập. Ông Lê Xuân Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết, hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã Diên Sơn là 18 triệu đồng/người/năm. Theo kế hoạch, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ở xã Diên Sơn phải đạt 23 triệu đồng/người/năm. Với dân số gần 10.000 người, xã Diên Sơn phải có tổng thu nhập xấp xỉ 230 tỷ đồng/năm thì mới đạt được về tiêu chí thu nhập. Với một xã có xuất phát điểm thấp, chủ yếu sản xuất nông nghiệp như Diên Sơn thì đây thực sự là một nhiệm vụ khó khăn.
Để 20 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, thời gian qua, tỉnh Khánh Hoà đã tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã điểm, như phân bổ cho mỗi xã từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm; lồng ghép xây dựng nông thôn mới với các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn… Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hoà, đến nay, dư nợ cho vay tại 20 xã điểm của tỉnh đạt 567 tỷ đồng. Theo đó, đã có 44 doanh nghiệp và gần 26.100 hộ nông dân được vay số vốn này để phát triển kinh tế.
UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên tăng cường nguồn lực tập trung cho 20 xã điểm. Tuy nhiên, nguồn vốn vẫn còn thấp so với nhu cầu đầu tư; do đó tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm kinh phí góp phần hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 20 xã điểm vào năm 2015.
 Hiện nay, ở nhiều xã điểm, số tiêu chí cần đạt được không nhiều nhưng lại đang rất khó thực hiện do cần nhiều kinh phí, như các tiêu chí về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hoá, thể thao; đường giao thông; chợ; thu nhập; môi trường.
Nhiều xã điểm kiến nghị, ngoài việc tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn lại thì cũng cần điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp với thực tế vùng miền. Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn, ở địa bàn miền núi, không nhất thiết xã nào cũng phải có chợ, trường học. Người dân vùng miền núi trao đổi hàng hoá hàng ngày thông qua tiểu thương vận chuyển bằng xe máy, ô tô đến tận thôn, buôn. Ở nhiều vùng dân cư còn ít, phân bố không đều nên xây dựng trường học nội trú để tập trung học sinh. Tiêu chí "mỗi xã phải quy hoạch một nghĩa trang" cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với từng vùng theo hướng ở vùng đồng bằng nên quy hoạch nghĩa trang liên xã để tiết kiệm quỹ đất và kinh phí; vùng miền núi việc quy hoạch nghĩa trang cần gắn với phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số.   
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hoà Tào Anh Tuấn cho rằng, cần xem xét không thực hiện tiết kiệm đối với nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất; đồng thời tăng nguồn vốn này để đẩy nhanh thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế, tổ chức sản xuất và thu nhập. Trong khi nguồn kinh phí có hạn, trước mắt cần quy hoạch diện tích các công trình phục vụ văn hoá, thể thao; từng bước đầu tư có trọng điểm theo từng giai đoạn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét