Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa

 - Nhằm mục đích thay đổi diện mạo đô thị Nha Trang, tạo ra thêm nhiều không gian để trong trung tâm thành phố để xây dựng các công trình mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời tập trung các ban ngành nhằm khắc phục tình trạng manh mún của các công sở hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nghiên cứu và lên đề án xây dựng Trung tâm hành chính mởi của tỉnh.
Trung tâm mới nằm trong tổng thể cấu trúc không gian khu vực đồng trũng giữa sông Tắc và sông Quán Trường, với định hướng quy hoạch khu đô thị sinh thái, khu hành chính và công viên sinh thái kết hợp dịch vụ, du lịch.

Dự kiến, Khu trung tâm hành chính mới sẽ nằm ở phía Tây đường Lê Hồng Phong, phía Đông Bắc Khu đô thị - công viên - Trung tâm hành chính mới của tỉnh với diện tích khoảng 32,42ha. Gồm các khu chức năng: Khu trung tâm hành chính, chính trị, đối ngoại; Khu trung tâm dịch vụ thương mại và công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị; Khối các công trình phụ trợ (Hội họp lớn nhỏ, hội nghị chuyên đề tập trung) với mục đích đáp ứng yêu cầu hội họp, hội nghị, hội thảo của các cơ quan đơn vị trong tỉnh và khu vực, tránh tình trạng mỗi cơ quan đều xây dựng phòng hội nghị riêng; khối phục vụ hành chính; khối đơn vị sự nghiệp; khối phục vụ khu hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý...; Khu cây xanh, quảng trường công cộng và hệ thống giao thông. Khu trung tâm sẽ được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc thuộc các khối chức năng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng cho trước mắt và lâu dài.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng hơn 1.800 tỷ đồng.

Quy hoạch tổng thể khu vực Trung tâm hành chính:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét