Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Ước tính Số Liệu Du Lịch Khánh Hòa 8 tháng 2014

Tổng Lượt Khách Lưu Trú 2.434.806
Lượt Khách Quốc Tế 528.088
Lượt khách nội địa 1.906.718

Tổng ngày khách Lưu Trú 5.499.640. Bình quân 2,26
Ngày Khách Quốc Tế 1.762.640. Bình quân 3,34
Ngày khách Nội địa 3.736.997. Bình quân 1,96

Công suất sử dụng phòng 65,92%

Doanh thu du lịch lưu trú 2.953.324 triệu đồng, tăng 21,67%

Doanh thu du lịch đạt 4.014.864 triệu đồng, tăng 30.89%

Lượt khách tham quan du lịch tháng 7/2014: 1.671.892 lượt ; Cộng dồn 7 tháng: 6.740.891 lượt


Top 10 Quốc tịch du khách quốc tế 7 tháng 2014
1. Nga 126.721 tăng 54,66%
2. Hàn Quốc 25.931 tăng 76,05%
3. Úc 24.442 giảm 3,34%
4. Trung Quốc 19.865 tăng 55,23%
5. Mỹ 18.457 giảm 21,2%
6. Pháp 18.908 giảm 38,03%
7. Đức 14.944 giảm 24,61%
8. Anh 17.704 giảm 37,26%
9. Nhật Bản 9.339 giảm 23,92%
10. Canada 6.447 giảm 40,77%

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét