Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

QUI HOACH PHAT TRIEN KHANH HOA
[ Ngày tạo: 12/12/2013 ]
Địa điểm quy hoạch:Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh Khu 1 thuộc các xã Cam Lập và xã Cam Thịnh Đông
Số Quyết định: 1252/QĐ-UBND ngày 27/5/2013
Cơ quan phê duyệt: 
UBND tỉnh Khánh Hòa

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CẢNH QUANBẢN ĐỒ QUY HOẠCH GIAO THÔNG

[ Ngày tạo: 12/12/2013 ]
Địa điểm quy hoạch:Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh Khu 2 thuộc các phường Ba Ngòi, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú
Số Quyết định: 1253/QĐ-UBND ngày 27/5/2013
Cơ quan phê duyệt: 
UBND tỉnh Khánh Hòa

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN


BẢN ĐỒ QUY HOẠCH GIAO THÔNG


Bản đồ quy hoạch 1/500 phân khu 1 dự án Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha TrangKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét