Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Xây dựng KĐT hành chính mới tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về Dự án đầu tư xây dựng KĐT hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, dự kiến có tổng diện tích 126ha, tổng mức đầu tư 5.534 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ 2014 - 2020, theo hình thức đầu tư hợp đầu xây dựng - chuyển giao (BT).
Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các bộ: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT, Nội vụ. UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện Dự án theo đúng quy định pháp luật, trong đó làm rõ phương thức hoàn vốn cho nhà đầu tư, thống nhất với các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét